ثبت نام با موفقیت انجام شد

فرهیخته عزیز، ثبت نام شما تکمیل گردید، لطفاً  جهت استفاده از مزایای باشگاه بازنشستگان که برخی از آنها در ذیل قابل مشاهده است به مجموعه باغ رستوران مهرآفرین مراجعه فرمایید.